Burda Praha:
Moje zahrádka
Pošli recept
Chip
Hrej!
Počítač pro každého

/

Kontaktní údaje
Jméno:
Příjmení:
Ulice a číslo popisné:
Město:
PSČ:
e-mail:
Řešení
Strana
Řešení
 Odesláním tohoto formuláře dávám také souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů společnosti Burda Praha, s.r.o. k automatizovanému zpracování svých osobních údajů (příjmení, jméno, adresa) za účelem vylosování výherce. Správce údajů Burda Praha se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje budou použity pouze ke sjednanému účelu. Tento souhlas je možné odvolat buď písemnou formou na adresu vydavatelství Burda Praha, nebo emailem na adresu predplatne@burda.cz
Vyhledat: